رمان کافه https://romancafe.ir/wp-content/uploads/2011/05/icon1.png

دانلود رمان

در این پست از سایت کافه رمان، رمان دزدی عاشقانه را آماده کردیم. برای دانلود رمان دزدی عاشقانه در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

 

دانلود رمان دزدی عاشقانه

دانلود رمان دزدی عاشقانه

 

 

رمان: دزدی عاشقانه

نویسنده: مبینا

ژانر: عاشقانه، پلیسی

صفحات: 411

خلاصه:

دختری که به خاطر پدرش میره دزدی وگیره یه پسر بد اخلاق میوفته و…

قسمتی از متن:

نگاهمو دوختم به بابا….به در تکیه داد….داشتتت ستتر میدورددستتت که

رفت طرف قل*ب*ش قلب منم ریدت…ستترید دویدم طرف تو راه دند

بار سکندری خوردم تا رسیدم بابام سرخورد وافتاد رو زمین

_بابا بابا دی شد

فقط شنیدم که گفت بدبدت شدم وبیهوش شد

درحالی که گریه میکردم گفتم

_مامان مامان بیا گریه میکردم ومامانمو صدا میکردم

مامانم از آشپزخونه اومد بیرون وگفت

_دی شد..تادشم به بابا خورد ادامه ی حرفشو نگفت ودوید طرف بابا

_علی علی پاشو

گریه میکرد وبابارو صتتدا میزد برگشتتت طرفمو گفت دارام درا وایدتتادی

زنگ بزن آمبوانس

دویدم طرفه خونه وبا آمبوانس تماس گرفتم

_الو

_الوبفرمایید

_آقا تو روخدا کمک کنید پدرم حال بده

_آروم باشید آدرستون رو بگید

_خیابون………

_باشه سرید میایم

تلفن رو گذاشتم رومیز ورفتم پی بابا بعد دند دقیقه آیفون به صدا دراومد

با عجله رفتم درو باز کردم وگفتم

_آقا توروخدا کمک کنید، بابام!

_خانم به اعصابتون مدلط باشید برید کنار

رفتن پی بابا وگذاشتتتن رو برانکاردوبردن خواستتتم باهاشتتون برم که

مامانم گفت

_نمیدواد تو بیای

_اما مامان منم میدوام بیام

_همین که گفتم تو نمیای یه نفر باید پی بابات بمونه پس من میمونم اینو

گفت ورفت….

توحیاط وایداده بودم دیگه جونی تو پاهام نبودپاهام سدت شد وافتادم زمین

دند دقیقه تو همون حالت بودم که بافکری که به ذهنم اومد ستترید پاشتتدم

ورفتم تو خونه موبایلمو برداشتم وبه امیر زنگ زدم

_الو سلام امیر

_سلام دارام دراگریه میکنی

_امیر با..بام

_دارام عمو دیزی شده

بغضم گرفت دیگه نتون دتم حرف بزنم وموبایل ازد ستم افتاد وصدای بدی

داد

بعد دند دقیقه صدای آیفون بلند شد رفتم ودرو باز کردم امیر بود

_دارام دی شده عمو خوبه

_امیر

بغضم ترکید ونتوندتم حرف بزنم امیر ب*غ*لم کرد وگفت

_هیییس آروم باش دی شده

_امیر بابام روبردن بیمارستان

_چی؟؟؟؟؟؟؟

 

 

مطالب پیشنهادی:

دانلود رمان قمار سرنوشت

دانلود رمان پرسه در شب

دانلود رمان عشق شیطون من

5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها:++++++++++++++++++++++++++++

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *